Ben jij aangereden door een auto? Schakel de hulp in van een letselschadeadvocaat

Ben jij aangereden door auto en heb je daar blijvend letsel of andere schade door opgelopen? Schakel dan de hulp in van een letselschadeadvocaat bij jou in de buurt. Een letselschadeadvocaat biedt jouw gratis juridische hulp op een moment dat je het hard nodig hebt. Onder letselschade vallen enerzijds alle gemaakte kosten en anderzijds alle andere materiële schade zoals inkomensschade omdat je bijvoorbeeld niet meer kunt werken. Naast deze materiële schade, maakt ook het smartengeld onderdeel uit van de letselschade vergoeding. Smartengeld is de mentale schade die je hebt opgelopen bij het ongeluk. Hiervoor kom je in aanmerking wanneer je bijvoorbeeld veel pijn lijdt, verdriet/trauma hebt opgelopen of wanneer je levensvreugde aanzienlijk is verminderd vanwege de plaatsgevonden aanrijding. Verlicht je schade enigszins en doe beroep op een letselschadeadvocaat die je helpt bij het verkrijgen van een letselschadevergoeding.

Hoe wordt je letselschade vergoeding berekend?

De materiële kosten zoals ziekenhuiskosten en inkomensschade zijn gemakkelijk te berekenen aan de hand van afschriften en facturen etc. Wat moeilijker te berekenen is, is het smartengeld. Hoe wordt dit bedrag berekend? Het berekenen van het smartengeld hangt volledig af van je persoonlijke situatie en de rechtspraak. Wél zijn er veelvoorkomende punten van belang, zoals de aard en ernst van het letsel, de duur van het letsel (kortdurend of chronisch), het percentage blijvende invaliditeit, de gevolgen van het ongeval, je leeftijd en de toedracht van het ongeluk. De letselschadeadvocaat zoekt in de rechtspraak zaken op van vergelijkbare aard en berekent aan de hand van alle bovengenoemde zaken de hoogte van het smartengeld. Heeft je ongeluk plaatsgevonden in de omgeving van Nijmegen? Neem dan contact op met de letselschade advocaat Nijmegen voor hulp bij jou in de buurt.

Wie is aansprakelijk voor de gemaakte schade?

Bij een aanrijding is de persoon die je van achteren aangereden heeft altijd aansprakelijk. Hij of zij kan in zo’n geval beroep doen op de verzekering van het voertuig. Ook wanneer je als fietser, voetganger of scooterrijder bent aangereden, heb je recht op een schadevergoeding mits het ongeluk de schuld van de ander was. Is er sprake van een bedrijfsongeval? Dan kun je de werkgever aansprakelijk stellen. Ben je bijvoorbeeld gebeten door een hond? Dan is de hondenbezitter aansprakelijk voor je letselschade. Je stelt iemand aansprakelijk door middel van een aansprakelijkheidsbrief. Hierin geef je aan wat je is overkomen en welke schade je hierdoor lijdt. Ook dien je de verjaringstermijn en andere belangrijke informatie in je brief te vermelden. Wil je er zeker van zijn dat alles in de aansprakelijkheidsbrief staat, zodat je een eerlijke vergoeding ontvangt? Schakel dan de hulp in van een letselschade advocaat die je ontzorgt op dat gebied