Veiligheid op de bouwplaats

Of er nu een kleine renovatie plaatsvindt of een grootschalig bouwproject, veiligheid op de bouwplaats staat altijd voorop. Niet alleen in de uitrusting van medewerkers, maar ook in het afschermen van de plek zelf. Het gaat vaak om een terrein waarvan je niet wilt dat iedereen er zomaar bij kan, of er in het voorbijgaan in het verkeer door afgeleid wordt. Een hekwerk kan ervoor zorgen dat de bouwplaats afgeschermd is en er niet zomaar onbevoegden op het terrein kunnen komen.

Bouwplaats in kaart

Een veilige bouwplaats creëren begint nog voordat de verbouwing start. Een uitgebreide analyse van de plek van de bouw en de omgeving is nodig om in te kunnen schatten wat voor soort hekwerk nodig is. Duurt een project korter dan een half jaar, zijn er andere hekwerken nodig dan als een verbouwing langduriger is. Thibo hekken zijn er bijvoorbeeld van budgetvarianten voor eenmalig gebruik, tot stevige industriële bouwhekken voor evenementen.

De basis van het hek

Een belangrijk onderdeel dat meegenomen wordt in het onderzoeken van het bouwterrein is de ondergrond. Bij het plaatsen van bouwhekken moet je rekening houden met de verankering ervan, en verschillende ondergronden vragen om verschillend materiaal. Bij de beslissing voor het plaatsen van een bepaald soort hek, is de ondergrond dus een belangrijk uitgangspunt.

Ongewenste bezoekers

Een verbouwing verloopt het meest efficiënt en veilig als werknemers en leveranciers gemakkelijk de bouwplaats op en af kunnen, maar er geen onbevoegden het werk vertragen. Het is belangrijk een hekwerk zo te plaatsen dat de plaats toegankelijk is, maar ook zo afgesloten is dat mensen die er niet thuishoren, geweerd worden. Als je goed in kaart hebt gebracht wie in en uit moeten en op welke momenten, kun je een beslissing maken over het soort hek en de toegangspoort.

Overlast

Vindt de verbouwing of het evenement plaats op een plek met veel omwonenden? Dan is het goed om rekening te houden met geluidsoverlast. Gewone hekwerken houden het geluid natuurlijk niet tegen, maar er zijn speciale hekwerken geschikt om gebruik te maken van doeken of zeilen. Niet ieder hekwerk is hiervoor geschikt, het hek moet hier wel stevig genoeg voor zijn en goed verankerd worden.

Een hekwerk bij een verbouwing werkt dus twee kanten op. Het zorgt ervoor dat de werknemers op het terrein hun werk veilig en efficiënt kunnen uitvoeren: er komen geen onbevoegden op het bouwterrein. Anderzijds zorgt het voor het afschermen van de omgeving, zodat omwonenden er minder last van ondervinden.