Wat is operational leasen (leasen met volledige ontzorging)

Begin op een verjaardagsfeestje over leaseauto’s en opeens wordt iedereen wakker. Het lijkt wel of iedereen  een mening heeft over lease en het is niet ongebruikelijk dat zo een gesprek ontaardt in een verhitte welles-nietesdiscussie. Dat is begrijpelijk, want er zijn verschillende vormen van autolease, met elk specifieke voor- en nadelen. Als tijdens het gesprek onduidelijk blijft over welke leasevorm de spreker het heeft, staat dit garant voor verwarring. Het is dan ook goed om onderscheid te maken in drie hoofdvormen van autolease, te weten:

  • Financial lease
  • Private lease
  • Operational lease

Hieronder volgt een korte beschrijving van de kenmerken, de voordelen en de nadelen van elk van deze drie leasevormen.

Financial lease

In essentie wordt bij deze leasevorm de leaseauto door de berijder gekocht met geld van de leasemaatschappij. De berijder is dan economisch eigenaar van de auto. Gedurende de looptijd van de leaseovereenkomst betaalt de berijder maandelijks een vast leasebedrag. Gewoonlijk zijn deze maandelijkse betalingen niet voldoende om de geleende som, inclusief rente, af te betalen. Daarom moet de berijder van de auto aan het einde van de looptijd een restbetaling doen. Pas dan wordt de berijder ook de juridisch eigenaar van de auto. Het voordeel van deze vorm van lease is dat de investering in de auto over de tijd wordt uitgesmeerd en ten laste van de winst kan worden geboekt, terwijl de auto al vanaf het begin van de leaseperiode kan bijdragen aan de bedrijfsresultaten. Vervelend is wel dat de berijder, als economisch eigenaar, zelf wegenbelasting, verzekeringen, onderhoud en reparaties moet betalen. Deze leasevorm is eigenlijk alleen interessant voor zakelijke rijders die vennootschapsbelasting betalen.

Private lease

Bij deze leasevorm schaft de leasemaatschappij de leaseauto aan. Ook al mag de berijder volledig vrij beschikken over de auto, het wordt nooit zijn of haar eigendom. En na afloop van de lease levert de berijder de auto netjes weer in. Voor de berijder is private lease een aantrekkelijke vorm van ontzorging, want de leasemaatschappij betaalt verzekeringskosten, wegenbelasting, onderhoudsbeurten en reparaties. In ruil betaalt de berijder een vast, maandelijks bedrag. Deze vaste bedragen geven de berijder zekerheid en dat wordt vaak eveneens als prettig ervaren. Minder prettig is dat het vaak lastig is om de leaseovereenkomst tussentijds te beëindigen bij inkomensverlies. Verder hoeft de berijder geen bijtelling te betalen. Zoals de naam al suggereert is deze leasevorm voor particulieren interessant.

Operational lease

Deze leasevorm is alleen beschikbaar voor zakelijke rijders. Net als bij private lease, blijft de auto ook hier het eigendom van de leasemaatschappij en wordt de auto aan het einde van de looptijd van het contract ingeleverd. In de tussentijd is de leasemaatschappij verantwoordelijk voor de verzekering, het betalen van de wegenbelasting, onderhoudskosten en reparaties. Ook hier is dus sprake van maximale ontzorging. Bij deze leasevorm wordt de auto geleased door de onderneming als een productiemiddel. Dat wil zeggen dat de onderneming dankzij de geleasede auto zijn doelstellingen kan nastreven. De berijder is een werknemer van de onderneming en mag ermee rijden, ook voor privégebruik. Daardoor ziet de fiscus de geleasede auto als een vorm van inkomsten voor de werknemer, met als gevolg dat de werknemer een bijtelling over de auto moet betalen. Dat is ook logisch, omdat de zakelijke leaseauto een vorm van beloning in natura is.

Operational lease draagt bij aan de economische dynamiek?

De voordelen van operational lease voor ondernemingen zijn duidelijk. Zonder te hoeven investeren in auto’s kan aan medewerkers een kwalitatief hoogstaande auto ter beschikking worden gesteld. Dit kan natuurlijk de spreekwoordelijke zwarte Golf van IT-consultants en junior-accountants zijn, maar ook de bestelbusjes waarmee onderaannemers, zoals metselbedrijven, installatiebedrijven en stucadoors rondrijden. Zo rijden ook koeriersbedrijven hun rondjes door de Nederlandse woonwijken gewoonlijk in geleasede bestelbussen en zoeven directeur-eigenaren van grote of kleine ondernemingen met hun geleasede BMW of Mercedes over de snelwegen van ons land. Je zou kunnen zeggen dat operational lease een belangrijke bijdrage vormt aan de dynamiek van onze nationale economie.